Noordoost
Project

Gezamenlijk leer- en werkaanbod Voorburg

Terug naar Regio Noordoost

Beschrijving/doel

Gezamenlijk project hoe de organisaties Cello en Van Neynsel hun samenwerking kunnen intensiveren op het zorgpark Voorburg. Eerste stap is de samenwerking versterken en krachten bundelen op het gebied van werken met niet-zorgopgeleide medewerkers. Momenteel voeren een tweetal studenten (vanuit HRM en bedrijfskunde) onderzoek uit. Hiervoor worden onder andere de concepten combi-klas (LEV-proof) van Cello, “Wij zijn Zuiderschans” van Van Neynsel en leer en innovatie-interventies van beide organisaties onder de loep genomen. Op basis van het advies van de studenten worden de vervolgstappen bepaald.

Resultaten

Op dit moment loopt het onderzoek van de studenten.

Vooruitblik

Op basis van het advies van de studenten worden de vervolgstappen bepaald.

Projectgroep

  • Van Neynsel
  • Cello