Noordoost
Project

Gezamenlijk leer- en werkaanbod Voorburg

Beschrijving/doel

In 2021 spraken enkele bestuurders van het gezondheidspark Voorburg zich uit over de mogelijkheden om de samenwerking wat betreft leren, ontwikkelen, HR te intensiveren. Na een aantal verkennende sessies gingen Cello en Van Neynsel (beide gevestigd op Voorburg) laagdrempelig en pragmatisch aan de slag. Er is gekozen om voort te borduren op de inzet van de Studentenbende zoals bekend binnen Cello. Studenten van de opleidingen HRM en bedrijfskunde zijn in 2022 en 2023 vanuit een gezamenlijk geformuleerde onderzoeksvraag (o.a. gericht op innovaties) onderzoek gaan verrichten binnen beide organisaties. Naast dat de onderzoeken van de studenten mooie inhoudelijke producten voor de organisaties opleverden, bracht het vooral veel inzicht in alle kansen tot verdere samenwerking (een continue proces van groot dromen, klein beginnen en leren van de situaties die zich voordoen).

Beluister de podcast voor een inkijkje in deze samenwerking.

Resultaten

Op dit moment loopt het onderzoek van de studenten. eind 2023 heeft vond er een sessie plaats met alle organisaties op Voorburg (van Neynsel, Cello, Reinier van Arkel en Novadic-Kentron). Naast het oogsten van de tot nu toe opgedane resultaten brainstormden we over alle verdere kansen tot samenwerking. Dit heeft een groot aantal aanknopingspunten opgeleverd voor verbetering van de samenwerking. Denk hierbij o.a. aan samenwerking op gebied van werving, opleidingsaanbod, gezamenlijke flexpool en het delen en ontwikkelen van innovaties.

Vooruitblik

In 2024 zal verdere concretisering van deze ideeën plaatsvinden.

Projectgroep

  • Cello
  • Van Neynsel
  • Novadic-Kentron
  • Reinier van Arkel
  • Transvorm