Noordoost
Project

Arbeidsmarkt­campagne

Artikelafbeelding
Terug naar Regio Noordoost

Beschrijving/doel

De krapte op de arbeidsmarkt is enorm. We hebben elkaar nodig; ook als het gaat over werving en PR. De zorgsector is breed en we hebben in de regio heel veel mogelijkheden. Daarom positioneren we ons gezamenlijk in de regio met een heldere, enthousiaste boodschap naar bestaande en toekomstige medewerkers: dit is de regio waar je wil leren en werken! Dit doen we met aantrekkelijke, realistische verhalen van mensen die in de zorg werken. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij landelijke campagnes die we vertalen naar de regio. Denk aan de Ik Zorg.-campagne en de jongerencampagne ‘Kom zorgen dan’.

Resultaten

  • Vanuit het bestuurlijk netwerk Noordoost-Brabant is een herijking in gang gezet om te bepalen wat in de regio relevante sectoroverstijgende arbeidsmarktthema’s zijn binnen zorg en welzijn (december 2021)
  • De keuze is gemaakt om gezamenlijk in te zetten op twee projecten: de arbeidsmarktcampagne en regionaal werving- en mobiliteitsbureau (september 2022)
  • Het projectteam is ingesteld met een bestuurlijk ambassadeur (november 2022)
  • Het projectteams werkt aan het vertalen van de projectvoorstellen naar concrete projectplannen (Q4 2022 en Q1 2023)

Vooruitblik

We werken toe naar een projectplan dat we presenteren tijdens het bestuurlijk netwerk van de regio Noordoost-Brabant op 6 maart 2023.

Projectgroep

  • Transvorm
  • Laverhof
  • Dichterbij
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Novadic-Kentron