Behouden
Noordoost

Aantrekkelijk Werken binnen IedereenZorgt

Artikelafbeelding

IedereenZorgt is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. ‘Aantrekkelijk werken’ is een van de thema’s welke aandacht krijgt binnen dit samenwerkingsverband. Samen investeren in de instroom van nieuwe en behoud van huidige medewerkers. Dit vraagt ook om anders kijken naar en anders denken over werken in de zorg. 

  • Deelproject “Duurzame inzet ZZP-ers” moet leiden tot het verbinden van zzp-ers aan de regio om meer regie te krijgen op kwaliteit en kosten. Om dit proces te ondersteunen zal een platform voor vraag en aanbod beschikbaar komen. Daarnaast zal er ook oog zijn voor het creeeren van alternatieve innovatie werkrelatievormen voor zzp’ers om hen te behouden voor de zorg (kijkend naar ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving).
  • Het is belangrijk dat we blijven(d) investeren in de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Veel opleidingen bieden we al aan vanuit onze eigen organisaties of samen met onderwijspartners in de buurt. Tegelijkertijd zien we dat de wereld om ons heen en de zorg snel veranderen. Dat vraagt om aangepaste en nieuwe manieren van opleiden. Door daar samen aan te werken, bereiken we sneller en meer dan ieder voor zich. Hierop richt het deelproject “Onderwijsvernieuwing” zich. Insteek is het bestaande onderwijsaanbod aanvullen en een brug slaan naar de toekomst (gezamenlijk onderwijsaanbod, nieuwe onderwijsvormen, verbinding andersoortige opleidingen).

resultaat

Voor het project Duurzame inzet ZZP-ers is door de werkgroep eenconcrete opdracht geformuleerd en een projectmanager aangesteld.

Voor het project Onderwijsvernieuwing hebben inspiratie en brainstormsessies plaatsgevonden om focus te gaan bepalen voor de verdere inrichting.

Vooruitblik

  • Start vraag- en aanbod platform ZZP
  • Ontwikkeling van fieldlabs/experimenteren ihkv onderwijsvernieuwing

Betrokken organisaties

Organisaties uit het samenwerkingsverband IedereenZorgt.

Meer informatie, kijk op www.iedereenzorgt.nl