Midden
Kennis

Netwerken in de regio's

Artikelafbeelding

Heb je interesse om aan te sluiten bij een van deze netwerken? Neem contact op met Suzanne van den Borne.

Terug naar Regio Midden

HR-platform Midden-Brabant

HR-managers van bij Transvorm aangesloten organisaties komen vier keer per jaar samen. Ze wisselen informatie uit over actuele HR-thema’s die spelen en gezamenlijk worden vastgesteld, bijvoorbeeld vitaliteit, inzet van zzp’ers in de regio, verpleegkundig leiderschap of mantelzorg. Men bespreekt op welke manier ze krachten kunnen bundelen en inspireren elkaar met praktijkvoorbeelden. Ondersteunend aan het netwerk is een digitaal netwerk ingericht.

Netwerk recruiters Midden-Brabant

Netwerk van recruiters binnen zorg en welzijn, uit de verschillende branches, die kennisdelen op thema’s en vraagstukken gerelateerd aan werving. Vier keer per jaar vinden fysieke bijeenkomsten plaats en daarnaast is er een digitaal netwerk waarin we kennisdelen.

Netwerk innoveren op leren en begeleiden sectorbreed midden-Brabant

Dit netwerk van opleidingsexperts vanuit zorg- en welzijnsorganistaies (diverse branches) en het ROC Tilburg deelt kennis op leer- en begeleidingsvernieuwing, gemiddeld drie keer per jaar.

Branchespecifiek overleg opleiden VVT Midden

Overleg van opleiders uit VVT organisaties en het ROC Tilburg, Avans en Fontys dat vier keer per jaar bijeen komt (fysiek) voor afstemming gerelateerd aan opleidingsvraagstukken en daarnaast kennis deelt in het digitale netwerk.

HR-netwerk kleinere organisaties VVT Midden

Netwerk van HR managers van compactere VVT organisaties. We komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om kennis met elkaar te delen op HR-vraagstukken en eventueel in gezamenlijkheid dingen op te pakken.