Brabant
Project

MIEC Zorgtechnologie (mbo Innovatie- en expertisecentrum zorgtechnologie)

Artikelafbeelding
Terug naar Brabant

Beschrijving/doel

Hoe kunnen we technologie zó inzetten dat we minder manuren nodig hebben in de zorg? Om in de toekomst kwalitatieve en toegankelijke zorg te kunnen blijven garanderen, is een transformatie van de zorg noodzakelijk. Door samen te werken met mbo's geven we zorgtechnologie een plek in het onderwijs – zowel voor studenten als voor de bijscholing van zorgprofessionals.

Welke technologieën zijn er beschikbaar? Voor welke doelen en doelgroepen kunnen die worden ingezet? Het aanleren van deze kennis en vaardigheden geven we vorm door specifieke modules voor zorgtechnologie te ontwikkelen en die in het onderwijsprogramma aan te bieden. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties elkaar inspireren over de inzet van zorgtechnologie. Het ondersteunen van deze transformatie - de inzet van zorgtechnologie als een van de oplossingen voor het personeelstekort in zorg en welzijn - willen we realiseren binnen dit project, dat loopt van 2022 tot en met 2025.

Resultaten

  • Een viertal werkgroepen met docenten en medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties is van start gegaan om de vakinhoud vorm te geven (2022)

Vooruitblik

De komende jaren wordt tijdens netwerkbijeenkomsten met partners inspiratie uitgewisseld en gewerkt aan het verstevigen van het onderwijsaanbod rond het thema. In 2025 leveren we onderwijsaanbod op waardoor studenten en zorgprofessionals kennis en vaardigheden op kunnen doen op het gebied van zorgtechnologie. Binnen het project werkt het beroepsonderwijs nauw samen met zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven (startups, mkb en multinationals), het vmbo en het hoger onderwijs, en diverse overheden in regionale ecosystemen (levende netwerken van verschillende partijen vanuit overheid, onderwijs en ondernemers). Dit project heeft een looptijd van vier jaar en is nog in de opstartfase.

Projectgroep

  • Kennispact mbo (Koning Willen I College, Summa College, ROC Tilburg, ROC Ter Aa, Curio)
  • Practoraat Samen Slim Zorgen (Summa)
  • ROC Nijmegen
  • Zorg- en welzijnsorganisaties (Thebe, De Wever, Amarant, Savant Zorg, Elkerliek, Máxima Medisch Centrum, Archipel, Zorggroep Elde Maasduinen, De Zorgboog, ORO)
  • Transvorm

Het is voor organisaties nog mogelijk om aan te sluiten bij dit project. Hiervoor kan contact worden opgenomen met programmamanager Helmi van den Akker: h.vanzelst@kw1c.nl.