Midden
Project

Talent werven en behouden binnen de VVT

Artikelafbeelding

Hoe kunnen we talent binnen de VVT binnenhalen, binden en behouden?

Terug naar Regio Midden

Beschrijving/doel

De Transitietafel Midden-Brabant VVT is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. ‘Aandacht voor medewerkers’ is een van de ontwikkellijnen waar de transitietafel zich op richt.

Deelproject ‘Onderwijsvernieuwing Midden-Brabant’ moet leiden tot een meer praktijkgestuurde inrichting van het onderwijs om de zorg voor kwetsbare ouderen toekomstbestendig te maken. Hiervoor lopen verschillende deelprojecten.

 • Er zijn verschillende fieldlabs bij Mijzo, De Wever en de Leyhoeve. Hierin experimenteren zij-instromers zonder zorgervaring of -opleiding met praktijkleren tot verzorgende IG. Het traject duurt achttien maanden.
 • Begeleidingsvernieuwing: een andere manier van het begeleiden van studenten.
 • Verkenning regionale stagematching met als doel het beter matchen van vraag en aanbod én betere verdeling van nieuw talent over de verschillende organisaties.

Resultaten

De inzichten uit het eerste fieldlabs geven input voor verdere experimenten als het gaat om begeleidingsvernieuwing ook in andere settings en organisaties. Tijdens een verkennende netwerkdag eind 2022 maakten we een gezamenlijke routekaart.

Vooruitblik

 • Verdere ontwikkeling van fieldlabs en experimenteren met begeleidingsvernieuwing.
 • Gezamenlijke stagematching: organisatie van inspiratiesessies met betrokkenen.

Betrokken organisaties

 • Leyhoeve
 • Het Laar
 • De Wever
 • Mijzo
 • Thebe
 • St. Fransiscus
 • ZGEM
 • Amaliazorg
 • Actief Zorg
 • ’t Heem
 • Maria –Oord
 • ROC Tilburg

Meer informatie?