Midden
Project

Hoe behouden we zorg­professionals (betrokken)?

Artikelafbeelding
Terug naar Regio Midden

Beschrijving/doel

 • Het deelproject ‘Behoud/ werkurenberekenaar/ regionaal werkgeverschap’ draait om een campagne die meer inzicht geeft in de behoeften van medewerkers en aanspoort loopbaanregie te pakken. Ook is er een poster met de tekst ‘Weet jij al welke stap je neemt?’ die straks hangt bij de aangesloten zorgorganisaties van De Zorgacademie. Het is ook het startpunt voor regionaal werkgeverschap: de duurzame inzet en verdeling van talent over de regio. Onderwerpen die via de poster onder de aandacht komen, zijn: deeltijdfactor, transmurale loopbaanpaden, persoonlijke ontwikkeling en behoud.
 • Het deelproject ‘Verhogen deeltijdfactor – datagedreven workshops’ geeft inzicht in de deeltijdfactor binnen de aangesloten organisaties van De Zorgacademie. Daarom organiseren we datagedreven workshops, om via die weg meer informatie te krijgen over de huidige deeltijdfactor en het verhogen daarvan. Het deelproject geeft de organisatie handvatten voor een eigen aanpak. Volgende stap: kaders in kaart brengen en deeltijdfactor verhogen.

Resultaten

 • Voor ‘Campagne en poster behoud/werkurenberekenaar/regionaal werkgeverschap’ verkenden we in 2022 de mogelijkheden voor de gezamenlijke poster. Dit leidde tot de ontwikkeling van de conceptposter met de betrokken zorgorganisaties. We werken aan een soortgelijke poster voor onderwijsinstellingen.
 • 'Verhogen deeltijdfactor – datagedreven workshops’ draait in 2022 om agendasetting en kennisdeling met de betrokken organisaties. Daarna volgden vier organisaties de bootcamp over dit onderwerp. Eind 2022 gingen drie organisaties aan de slag met hun data en de workshops.

Vooruitblik

 • In 2023 staan voor het deelproject ‘Campagne en poster behoud/werkurenberekenaar/regionaal werkgeverschap’ de implementatie van de poster en de campagne centraal. De verwachting is om in voorjaar 2023 live te gaan. Belangrijk onderdeel van de campagne is het monitoren van de resultaten en evaluatie hiervan. Aan de hand hiervan bespreken we het vervolg.
 • Ook in het project ‘Verhogen deeltijdfactor – datagedreven workshops’ gaan we in 2023 verder op de ingeslagen weg. Er komen werksessies met de betrokkenen waarna organisaties hier ook individueel aan verder kunnen werken.

Projectgroep

Alle aangesloten organisaties van De Zorgacademie Midden-Brabant:

 • ROC Tilburg
 • Avans
 • Fontys
 • De Wever
 • Mijzo
 • Thebe
 • Het Laar
 • ETZ
 • Amarant
 • GGz Breburg
 • Transvorm

Meer lezen?

Bekijk de website van Zorgacademie Midden-Brabant of bekijk de LinkedIn-pagina.