Midden
Project

Het onderwijs vernieuwen en leven lang leren

Artikelafbeelding
Terug naar Regio Midden

Beschrijving/doel

Dit project heeft twee deelprojecten:

 • Het ‘Regionaal transmuraal oriëntatieprogramma’ is een kennismakingsprogramma van tien weken waarin geïnteresseerden kennismaken met werken in zorg en welzijn. In dit traject is er aandacht voor onderwerpen als onboarding, carrièremogelijkheden, werk-privébalans en een passend opleidingstraject. Het doel is om geïnteresseerden te helpen bij een weloverwogen keuze voor de (over)stap richting een mbo-opleiding in de zorg.
 • We willen het transmuraal opleiden verder verankeren. Daarom gaan we aan de slag met een regionaal keuzedeel (mbo) en minor (hbo) Interprofessioneel werken in zorg & welzijn, voor studenten en zittende medewerkers.

Resultaten

 • Het deelproject ‘Regionaal transmuraal opleidingsprogramma’ startte in 2022 met de wervingscampagne. Tien kandidaten volgden het eerste programma en de eerste klassen voor 2023 zijn gevuld. Alle aangesloten zorgorganisaties en het ROC Tilburg participeren in het programma.
 • Het deelproject ‘Minor/keuzedeel interprofessioneel werken in zorg en welzijn’ bevindt zich nog in de verkenningsfase. In 2022 zijn zes organisaties uitgenodigd voor de inspiratiebijeenkomst van de verschillende fieldlabs.

Vooruitblik

In beide deelprojecten werken we verder op de ingeslagen weg.

 • Bij het ‘Regionaal transmuraal opleidingsprogramma’ zetten we in op borging van het oriëntatieprogramma, vier keer per jaar met tenminste tien deelnemers. We verkennen ook de mogelijkheden voor versnelde toeleiding op hbo-niveau, voor opleidingen Verpleegkunde en Social work.
 • Bij ‘Minor/keuzedeel interprofessioneel werken in zorg en welzijn’ ligt het plan voor een ontwerpexpeditie. Met behulp hiervan stellen we de inhoud van de minor en het keuzedeel vast. Ook maken we een inventarisatie van bestaande ontwerpprincipes en werkvormen interprofessioneel samenwerken, we ontwikkelen deze door en werken ze uit en ontsluiten ze regionaal door middel van een toolkit/werkvormenboek.

Projectgroep

Alle aangesloten organisaties van De Zorgacademie Midden-Brabant:

 • ROC Tilburg
 • Avans
 • Fontys
 • De Wever
 • Mijzo
 • Thebe
 • Het Laar
 • ETZ
 • Amarant
 • GGz Breburg
 • Transvorm