WOZO: Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen

Hoofdlijnen

Het doel is om de zorg en ondersteuning anders te organiseren, passend bij de voorkeuren van ouderen, die zo lang mogelijk de regie houden op het leven. Dit vraagt om een omslag in denken en handelen van (zorg)organisaties en medewerkers. De hoofdlijnen zijn:

  • Zelf als het kan
  • Thuis als het kan
  • Digitaal als het kan

Vijf actielijnen

  • Samen vitaal ouder worden (IZA en GALA)
  • Sterke basiszorg voor ouderen
  • Passende Wlz zorg
  • ‘Wonen en zorg’ voor ouderen
  • Arbeidsmarkt en Innovatie (IZA en TAZ)