TAZ: Programmalijnen en thema’s

De uit de IZA voortgekomen regioplannen bevatten thema’s en interventies, die direct of indirect de arbeidsmarktsituatie beïnvloeden. Daarom is het van belang ze als geheel en in wisselwerking met elkaar te zien. 

TAZ: drie programmalijnen

Transvorm TAZ Programmalijnen

Ruimte voor innovatieve werkvormen

 • Investeren en opschalen sociale en technologische innovaties.
 • Werk anders inrichten.

Ruimte voor behoud van medewerkers

 • Meer werkplezier en een lagere uitstroom van medewerkers.
 • Vergroten van (duurzame) inzetbaarheid en terugdringen van verzuim.
 • Aantrekkelijker maken van werken in loondienst.

Ruimte voor leren en ontwikkelen

 • Opleiden voor tekortsectoren en krapteregio’s.
 • Voldoende begeleiding in een veilig en inspirerend werk
  en leerklimaat.
 • Goede randvoorwaarden voor een leven lang ontwikkelen.

De thema's

De afspraken en acties uit het programma TAZ kunnen niet allemaal gelijktijdig worden opgepakt daarom zijn er 6 prioritaire thema’s vastgesteld. Die thema’s worden ook wel hefboomonderwerpen genoemd, omdat de verwachting is dat ze een flinke aanzet kunnen vormen voor de andere afspraken en acties. Ieder thema heeft een kerngroep.

 • Sociale en technologische innovatie.
 • Herstel van de balans tussen vast/ flexibel personeel
 • Regionaal werkgeverschap
 • Begeleiding van stagiaires en nieuwe medewerkers
 • Bekwaam is inzetbaar en voorwaarden voor leven Lang Ontwikkelen.
 • Werkdruk vermindering