Patty Claassens

Ik ben werkzaam als beleidsadviseur en –onderzoeker bij Transvorm waar ik gedreven werk aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Brabant. Daarbij zoek ik graag op basis van contacten met de betrokken organisaties en onderbouwing vanuit cijfers en onderzoek naar een passende aanpak voor arbeidsmarktvraagstukken. Thema’s waar ik mij op richt zijn de samenwerking met het onderwijs en sociale en technologische innovatie met specifieke aandacht voor de skillsgerichte arbeidsmarkt en het uitstroomonderzoek om bij te kunnen dragen aan behoud.

Ik pas mijn brede blik, analytisch vermogen en verbindende vaardigheden toe op deze uitdagende vraagstukken met zorgzaamheid voor de mensen met wie ik werk. Mijn streven is daarbij dat de juiste partijen verbonden worden en samen werken aan een gezamenlijk doel, op basis van de laatste inzichten. Regionale netwerken bereiken de meeste resultaten omdat kennis vanuit verschillende invalshoeken worden gebundeld en organisaties samen slagkracht hebben. Waar sociale- en technologische vernieuwingen elkaar ondersteunen, zien we kansen om met de aangesloten partijen bij Transvorm de arbeidsmarkt in zorg en welzijn in Brabant te versterken.

Blogs

Artikelafbeelding
24 januari
‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Dit gezegde zal een van de redenen zijn dat domeinoverstijgend werken - de ...
Artikelafbeelding
29 november 2023
Ken je dat gevoel nog, dat een klasgenootje precies jouw tekening natekende? Ik hoopte altijd dat de juf wel door zou hebben dat het ...
Artikelafbeelding
18 september 2023
Van de Nederlandse beroepsbevolking werkt 31,8% parttime. Gemiddeld is dit in de Europese Unie 22% ( Eurostat , 2023a).
Artikelafbeelding
22 augustus 2023
Heb jij deze zomer veel foto’s gemaakt? Steeds vaker maken we weer foto’s met een Polaroidcamera van leuke momenten. Deze ...
Artikelafbeelding
15 mei 2023
“Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country” John F. Kennedy, 20 januari 1961 
Artikelafbeelding
21 december 2022
Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt betekent open staan voor mensen die op het eerste oog misschien niet geschikt zijn voor een ...
Artikelafbeelding
18 oktober 2022
Ik herinner mij nog de eerste keer dat ik met een gebakje in mijn hand een collega feliciteerde die een veertigjarig werkjubileum vierde. ...