Koen de Hond

Als bestuurder van Transvorm focus ik mij op de voortdurende vernieuwing en versterking van de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Ik gebruik daarvoor mijn ervaring in de private en publieke sector en kennis van de overheid, nieuwe wet- en regelgeving, sociale zekerheid en innovatie.

Samen met en voor werkgevers zorg en welzijn werk ik samen met vele partijen. Van de overheid tot het bedrijfsleven en van werkgeversorganisaties tot vakbonden. Zolang maar voorop staat dat we samen het verschil maken in de grote maatschappelijke, personele en financiële opgaven waarvoor de sector staat.

Deze samenwerking is essentieel voor alle professionals zorg en welzijn die met het hart voor het werken in de sector kiezen. Daarbij ben ik trots op de positie en rol van Transvorm landelijk, regionaal en lokaal. Met alle aangesloten organisaties en stakeholders maken we een verschil. We behouden wat goed is en zetten ons in voor meer samenwerking en waar het nodig is radicaal anders denken en doen. Graag ‘surfen we voor op de golf’. Richten ons op innovaties en nieuwe inzichten rondom gezondheid, preventie, reablement en community care om de (sterk stijgende) vraag naar het beschikbare aanbod van zorg en welzijn in een gezonde balans te houden. Namens Transvorm zet ik mij hiervoor dagelijks met veel plezier in. Ik zie uit naar de samenwerking met eenieder die dit ook wenst te doen.

Blogs

Artikelafbeelding
29 december 2021
Met 10 pond plofte hij op de aarde, letterlijk. Arvid, mijn zoontje, was geboren. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis verbleven we. Het was ...