Michiel van den Heuvel

Jaren ben ik binnen Transvorm werkzaam geweest als Strategisch adviseur arbeidsmarkt voor de regio Zuidoost-Brabant. De arbeidsmarkt zorg en welzijn is complex; vele factoren en partijen spelen hierbij een rol. Maar de uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn niet alleen op te lossen vanuit één organisatie of vanuit een van de vele branches in de sector zorg en welzijn. Juist het met elkaar, sectorbreed, werken aan arbeidsmarktuitdagingen biedt een sleutel tot verandering. Het opzetten en faciliteren van sectorale bestuurlijke en HRM-managers-netwerken was een van mijn focuspunten.

Vanaf 1 januari 2023, mijn laatste jaar voor pensionering, heb ik de regio losgelaten en startte ik met een nieuwe uitdaging. Ik verdiep me nu in de nieuwe beweging van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de Toekomst Bestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ). Naast het sectoraal werken wordt er domeinoverstijgend gezocht naar oplossingen om de zorg en welzijn houdbaar, betaalbaar en vitaal te houden. Ik ben in de verkennende sfeer actief om coalities te vinden om samen te werken aan de landelijke opgave.

Nieuws

Artikelafbeelding
24 apr 2024
Eind 2023 zijn de Brabantse regioplannen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) ingediend. In deze plannen zijn de opgaven ...