Innoveren
Skills

Anders werven, ontwikkelen en behouden met skills

Artikelafbeelding

Om de zorg houdbaar te houden, is een transformatie nodig. Werk moet anders worden georganiseerd om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen en flexibel om te kunnen gaan met veranderde werkzaamheden. Skills bieden een deel van de oplossing.

Wat zijn skills?

Onder skills verstaan we de kwaliteiten die we hebben om bepaald werk te doen:

  • kennis (wat je weet);
  • vaardigheden (wat je kunt);
  • eigenschappen (hoe je bent).

Door te kijken naar skills in plaats van kwalificaties en naar taken in plaats van functies, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Skills maken bijvoorbeeld een meer open werving mogelijk en bieden flexibiliteit in de ontwikkeling van mensen en de organisatie van werk.

Anders kijken

Skillsgericht denken en werken raakt aan alle aspecten van de arbeidsmarkt en organisatie. Het vraagt om anders werken en dus om anders te kijken naar

  • hoe werkgevers het werk organiseren;
  • wat ze daarvoor vragen;
  • wie zij daarvoor zoeken.

Het vraagt van werknemers dat zij zichzelf op skills willen testen en zich aan de hand daarvan willen presenteren.

Een werkelijk skillsgerichte organisatie en HR-praktijk vraagt om een lange adem –beter klein beginnen en uitbouwen dan de omslag in één keer doorvoeren.

Wat er al gebeurt

Steeds meer organisaties werven personeel zonder dat daar een cv of diploma’s aan te pas komen. Ook opleiden gebeurt steeds meer flexibel en modulair, bijvoorbeeld door de inzet van mbo-deelcertificaten en microcredentials in het hbo. Verder zetten organisaties hun medewerkers breder in dan de functieomschrijving. Denk aan de baliemedewerker in een verzorgingstehuis die bijspringt in de verzorging van de bewoners. Daarnaast zijn er in Brabant steeds meer regionale samenwerkingprojecten om de skillsgerichte arbeidsmarkt te stimuleren.

Meer lezen

Benieuwd welke kansen Transvorm ziet? Lees de publicatie ‘Anders kijken: skillsgericht werven, ontwikkelen en behouden’.

Meer voorbeelden?

Heb je ook een goed voorbeeld van de toepassing van skills in je organisatie? Mail ons.