Media, publicaties en onderzoek

Artikelafbeelding

Hier vind je publicaties over het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals en lopende onderzoeken.

Media

Publicaties

  • Bekijk het compilatiefilmpje van de aftrap van actieprogramma 17 mei 2021.
  • Download de brochure met de acties voor het behoud van zorgpersoneel van deelnemers aan het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals.
  • Bekijk de voortgangsbrochure met onder meer interviews met deelnemers over de eerste resultaten van hun acties, januari 2022.
  • Allle acties in beeld: open de visual, mei 2022.

Onderzoeken

Om grip te krijgen op het behoud van medewerkers is het belangrijk onderzoek te doen naar redenen van vertrek. Initiatiefnemers Avans Hogescholen, IZZ en Transvorm doen -ieder vanuit eigen perspectief en expertise- onderzoek naar de uitstroom en het behoud van medewerkers in zorg en welzijn.


Onderzoeken zijn:

  • Transvorm ondervraagt zorg- en welzijnsmedewerkers die vertrokken bij hun werkgever. Zij peilen onder andere hun vertrekredenen, nieuwe werk(veld) en vragen daarnaast naar verbeterpunten om vertrek te voorkomen. Hier vind je het onderzoek. Een factsheet geeft een samenvatting van cijfers.
  • Stichting IZZ onderzocht het psychisch zorggebruik en de verloopintenties van haar leden. Lees over het onderzoek.
  • Avans Hogeschool liet onderzoek doen onder de studenten Verpleegkunde en recent afgestudeerde alumni. Zij vroegen hen naar hun blik op de toekomst

Door het combineren van onderzoeksresultaten en een hieruit volgende aanpak dringen we samen de uitstroom van zorgmedewerkers terug. In deze publicatie leggen we de verbinding tussen de (eerste) uitkomsten van de drie onderzoeken. En we geven inzicht in de vervolgstappen die we zien. Lees de gezamenlijke publicatie (pdf).