Behouden

Subsidieregeling ‘Coronabanen in de Zorg’ geopend

Artikelafbeelding

Van 1 tot en met 31 maart 2021 kunnen organisaties een subsidieaanvraag ‘Coronabanen in de Zorg’ indienen. Het kabinet stelt een budget van 80 miljoen euro beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen.

Terug naar Nieuws

Coronabanen zijn gesubsidieerde banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is. Ze zijn bedoeld voor de tijdelijke inzet van ondersteunend personeel dat verlichting kan bieden in de werkdruk. De functies mogen per 1 januari 2021 zijn opengesteld en het moet gaan om nieuwe instroom.

Contractduur

Het gaat om tijdelijke, extra ondersteuning die aanvullend is op de normale formatie. De contracten hebben een maximale looptijd van 6 maanden binnen de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor werknemers die een deeltijd mbo-leereenheid van 6 maanden op niveau 3 volgen wordt deze periode verlengd tot 1 september 2021.

Meer informatie

Alle informatie over de regeling en het aanvraagformulier vindt u op de website Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.