Behouden

SER-advies: krapte vraagt om keuzes kabinet

Artikelafbeelding

De problemen op de arbeidsmarkt zijn groter dan ooit. Door de arbeidsmarktkrapte komt de uitvoering van publieke taken, waaronder zorg, in de knel, constateert de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn advies Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk.

Terug naar Nieuws

Transvorm en een aantal aangesloten organisaties werkten mee aan de totstandkoming van dit advies. Het advies roept op tot het maken van (politieke) keuzes voor de diverse maatschappelijke sectoren die zich met een blijvend tekort aan mensen geconfronteerd zien.

Aanbevelingen

Transvorm kan zich vinden in het advies van de SER: om de effecten van vergrijzing en stijgende werkdruk op te vangen is verandering nodig. In Noord-Brabant en de rest van het land zien we al veel goede voorbeelden om arbeidskrapte in de sector zorg en welzijn tegen te gaan.

De SER beveelt het volgende aan:

  • Voor extra menskracht is de kwaliteit van leiderschap en HR van groot belang.
  • De SER adviseert te sturen op het slimmer en innovatiever organiseren van het werk.
  • De SER adviseert om in nieuw én bestaand beleid veel sterker te sturen op uitvoerbaarheid.

Het volledige advies lees je hier.