Zuidoost

Zoeken naar innovatie in begeleiding

Artikelafbeelding

Dinsdag 22 februari kwamen 24 professionals van zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio Zuidoost-Brabant bij elkaar voor een designsessie ‘Innoveren in begeleiden'. De sessie is onderdeel van de ontwikkellijn 'Samen Slimmer Ontwikkelen' van de sectorale RAAT. 

Terug naar Nieuws

Begeleiding in de knel

Door de personeelstekorten in de zorg is het steeds lastiger om nieuwe medewerkers en leerlingen de begeleiding te bieden die ze nodig hebben voor een goede start van hun (loop)baan. Binnen ‘Samen Slimmer Ontwikkelen’ onderzoeken organisaties nieuwe vormen van begeleiding. Na een inventarisatie van knelpunten en mogelijke regionale en landelijke oplossingen was het tijd om aan de slag te gaan in de designsessie. Op innovatieve wijze, met lef, durf en creativiteit andere manieren ontdekken om met begeleiden om te gaan.

Droomscenario, hoe komen we daar?

Centrale vraag tijdens de sessie was: we hebben vijftig procent minder begeleidingscapaciteit en we hebben vijftig procent meer nieuwe collega’s om te begeleiden. Hoe gaan we dit doen, met behoud van kwaliteit en een fijne werksfeer? Door ‘back casting’ werd vanuit een toekomstig droomscenario ingezoomd op de voorwaarden om daar te komen: welke ingrediënten hebben we nodig om bij dit droomscenario uit te komen?

Acties doorvoeren in eigen organisatie

De ideeën en genoemde voorwaarden zijn tijdens de sessie teruggebracht naar een top drie per subgroep. In totaal zijn er zes ideeën/ voorwaarden uitgewerkt tot een concreet voorstel, die we de komende tijd oppakken en verder uitwerken. Het resultaat bespreken we met de bestuurders en HR-managers in Zuidoost-Brabant bij het BAZ- en HAZ-overleg. Over zes weken is er een digitale terugkombijeenkomst met de deelnemers van de designsessie over hun rol als vertaler van de acties in de eigen organisatie.

Meer informatie

Bekijk de infographic voor een visuele weergave van de designsessie.
Neem voor meer informatie contact op met projectleider Wendy Duijvesteijn: w.duijvesteijn@transvorm.org.