Innoveren

European Year of Skills: wat zijn skills en wat willen we ermee?

Artikelafbeelding

In zorg en welzijn is meer werk te doen dan dat er mensen met de juiste kwalificaties beschikbaar zijn. Door een groeiende zorgvraag, een beperkte instroom en de uitstroom van zorgprofessionals, zal die vraag de komende jaren niet kleiner worden. En dan realiseren we de ambities op het gebied van werving, ontwikkeling en behoud niet.

Een transformatie is nodig: van de organisatie van werk en de arbeidsmarkt. Een deel van de oplossing bieden skills: ieders verzameling van kennis, vaardigheden en competenties of eigenschappen voor het gevraagde werk. Een skillsgerichte arbeidsmarkt zal, ook voor de sector zorg en welzijn, bijdragen aan oplossingen voor de personeelstekorten en het anders werken en anders organiseren ondersteunen. Zij biedt kansen voor wendbaarheid, waarin iedereen betekenisvolle en betaalde arbeid kan verrichten. Steeds meer werkgevers laten kandidaten bijvoorbeeld solliciteren die niet gediplomeerd zijn voor het werk of zelfs zonder cv. Daardoor komen talenten die tot nu toe onbenut bleven in aanmerking voor werk.

Wat zijn skills en hoe werken we ermee?

De Europese Unie riep 2023 zelfs uit tot ‘European Year of Skills’. Maar wat zijn skills eigenlijk? En hoe werkt de inzet van medewerkers op basis van skills? Hoe kijken organisaties anders naar de competenties en talenten van (potentiële) werknemers? Net als bij andere hippe termen geldt: "Iedereen praat erover, niemand weet echt hoe het moet, iedereen denkt dat iedereen het doet, dus iedereen beweert dat ze het doen".

Transvorm brengt daarom in de komende maanden de behoeften van organisaties rondom het thema skills in beeld. En we schreven ter voorbereiding de publicatie Anders kijken - naar een skillsgerichte arbeidsmarkt zorg en welzijn (pdf).

Interesse?

Heb je interesse in skills of is je organisatie al aan de slag met skills, rollen, anders organiseren of verwante ontwikkelingen? Neem deel aan de inspiratiesessie Anders kijken: skillsgericht werven, ontwikkelen en behouden van het Care Innovation Center en Transvorm.