Brabant
Onderzoek

Brabantse regioplannen: een analyse

Artikelafbeelding

Eind 2023 zijn de Brabantse regioplannen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) ingediend. In deze plannen zijn de opgaven uitgewerkt zoals die in de regiobeelden naar voren komen. Met een brede blik op de toekomst van zorg en welzijn. We schreven daarover een analyse.

Terug naar Nieuws

Arbeidsmarkt

Transvorm legt natuurlijk de nadruk op de arbeidsmarkt en de toekomst van werk in de sector. Alle Brabantse regioplannen benoemen die thema’s als belangrijke uitdaging voor het slagen van de transformatie. Wel hebben ze een verschillende invalshoek: de arbeidsmarkt als prioritaire opgave op zichzelf of de arbeidsmarkt die integraal in alle opgaven wordt meegenomen.

Zorg, maatschappij en personeel

We zien in de regioplannen volop kansen, maar ook enkele grote uitdagingen. Er worden ambities geformuleerd op het gebied van zorg en maatschappij: betrekken van burgers, preventie, verbeteren van de kwaliteit van zorg. Op het gebied van de arbeidsmarkt lazen we ambities voor het oplossen van het personeelstekort, het verhogen van digitale vaardigheid, etc.. Een echte verbinding tussen ontwikkelingen aan de zorg/maatschappelijke kant en de invloed op de personele kant ontbreekt nog.

Samenwerking

Om de zorginhoudelijke ambities te verwezenlijken en tegelijkertijd het personeelstekort op te lossen is de samenwerking tussen branches en sectorale afstemming essentieel. Aandacht voor de manier van werken en zeggenschap van de professional zijn randvoorwaarden.

Verbinding

Een verbinding met bestaande regionale initiatieven voor de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de bestuurlijke netwerken arbeidsmarkt in de regio en de transitietafels, zorgt voor efficiëntie en geeft kracht aan de gezamenlijke projecten. Laten we met elkaar zorgen voor deze verbinding.

Lees de analyse (pdf)