Brabant

Governancestructuur TAZ in beeld

Artikelafbeelding

Hoe ziet de governancestructuur van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) eruit? En welke partijen spelen een rol bij de besluitvorming? Dat zie je in de 'Governancestructuur TAZ'. Klik op de i's voor meer informatie over het doel van het overleg en de deelnemers. 

Verbindend element bij arbeidsmarktaanpak

Het programma TAZ van het ministerie van VWS is een generiek plan voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. TAZ beschrijft beleid en acties die door alle betrokken partijen in gang gezet moeten worden om de transformatie te laten slagen. Daarmee is het TAZ het verbindende element bij de arbeidsmarktaanpak in de sector zorg en welzijn.

Lees meer over de transformatie van zorg en welzijn

Bekijk onze speciale pagina's: