Behouden

Arbeidsmarkt in Beeld 2022

Artikelafbeelding

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn staat al jarenlang onder grote druk. Het aantal vacatures loopt voortdurend op en in de toekomst worden grote tekorten verwacht. 

In de publicatie ‘Arbeidsmarkt in Beeld 2022’ geven we inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector.

Verschil met eerdere tekorten

De huidige tekorten hebben deels een andere oorzaak dan eerdere tekorten. Door het ouder worden van de babyboomgeneratie, de verbetering van de gezondheidszorg en de levensstandaard stijgt het aantal 65-plussers in de komende 10 jaar met 23%. Het aantal 80-plussers groeit met maar liefst 48%. Er komen dus in een hoog tempo steeds meer ouderen bij die ook steeds ouder worden. Dit zorgt voor een ongekende toename in de vraag naar gezondheidszorg.

Daar komt bij dat veel medewerkers in zorg en welzijn met pensioen gaan en de sector verlaten. Doordat het aantal inwoners tussen de 20 en 65 jaar maar met 1% groeit in de komende 10 jaar, wordt de arbeidsmarkt steeds krapper.

Andere oplossingen

De andere oorsprong van de personeelstekorten in zorg en welzijn vraagt dus ook om andere oplossingen dan alleen maar meer instroom en minder uitstroom, zoals eerder het geval was. We beschrijven in dit rapport de uitdagingen én kansen aan de hand van drie thema’s:

Goed werkgeverschap, instroom en behoud
Opleiden en ontwikkelen
Anders werken
Op één oplossing inzetten is geen optie. Er is een brede aanpak nodig en samenwerking binnen en tussen organisaties om de tekorten zo klein mogelijk te houden, zodat cliënten en patiënten hier op kunnen blijven vertrouwen.

Wat de uitdagingen en kansen precies zijn, lees je in het volledige rapport ‘Arbeidsmarkt in Beeld 2022’.

Meer weten?

Heb je vragen over de Arbeidsmarkt in Beeld? Of behoefte aan een presentatie hierover bij je organisatie? Neem dan contact op met de strategisch adviseur voor jouw regio.