Behouden

Aftrap Programma Veilig Werken

Artikelafbeelding

Het programma ‘Veilig Werken’ richt zich vooral op ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten en grensoverschrijdend gedrag. We trapten dit programma in november af met de masterclass 'In vijf stappen naar een veilige werkomgeving’.

Terug naar Nieuws

Met dit programma stimuleren we aangesloten organisaties om onderling ervaringen op het gebied van veilig werken uit te wisselen. Dit gebeurt niet alleen tijdens activiteiten zoals een masterclass, maar ook binnen de netwerken 'Veilig en gezond werken’ en ‘Casemanagers verzuim- en schadelastbeheersing’.

Bovendien vergroot het programma de kennis op het gebied van veilig werken binnen aangesloten organisaties. Hoe stel je bijvoorbeeld beleid op om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen? En hoe borg je dit beleid?

Masterclass

Deelnemers uit verschillende branches binnen zorg en welzijn namen deel aan de eerste masterclass die in november plaats vond. Tijdens de masterclass leerden zij onder andere wat onder psychologische- en sociale veiligheid wordt verstaan. Waarom zijn beiden belangrijk? En hoe creëer je psychologische- en sociale veiligheid binnen je organisatie?

Komend jaar worden er meer activiteiten gepland met als thema veilig werken

Meer weten over het veilig werken?

Ga naar de pagina over het Programma Veilig Werken op onze website. Hier lees je onder andere meer over de activiteiten bij dit programma.