Innoveren

Een herberg voor ieders talent

Artikelafbeelding

Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt betekent open staan voor mensen die op het eerste oog misschien niet geschikt zijn voor een functie. Net als in een herberg – een veilige en warme plek bieden aan een persoon die tot dan onbekend is. We hebben in deze arbeidsmarkt niet de luxe om níét te kijken naar wat iemand – ongeacht de omstandigheden – wel kan. Hoe kan je als werkgever open staan voor onbenut potentieel en mensen naar werk begeleiden die zelfstandig de weg naar werk niet vinden?

Terug naar Blogs

December 2022. In verschillende huiskamers verschijnen, onder blinkende kerstbomen, kerststallen die het kindje Jezus herbergen (en natuurlijk Maria, Jozef, drie wijzen, een ezel, een os). “Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.” (Hebr. 13:2). In de bijbel komt het begrip van herbergzaamheid verschillende keren terug – een veilige en warme plek bieden aan een persoon die tot dan onbekend is.

24 november 2022. Samen met mijn collega Esther laat ik mij inspireren onder het dak van Congrescentrum 1931 tijdens het congres ‘Brabant Werkt: Inclusief’. De dag staat in het teken van open staan als werkgever voor onbenut potentieel en het begeleiden naar werk van mensen die zelfstandig de weg naar werk niet vinden. In 2021 waren er gemiddeld maandelijks 1.700 vacatures zorg en welzijn in Brabant en waren er gemiddeld 2.900 mensen met een achtergrond in zorg en welzijn die geregistreerd werkzoekend waren en in totaal 51.000 werkloze Brabanders. We hebben in deze arbeidsmarkt niet de luxe om níét te kijken naar wat iemand – ongeacht de omstandigheden – wel kan. Het is ook niet voor niks dat Ergon en UWV de campagne ‘Baan zoekt Mens’ hebben gelanceerd. Inclusief tips voor jou als werkgever om aan de slag te gaan.

Nieuwe blik

Laat jouw organisatie functies al los? Om te kunnen kijken naar een persoon, wat die kan en hoe die persoon van waarde kan zijn voor jouw organisatie? Werkgevers die open staan voor de talenten van mensen, geven aan dat het een waardevolle toevoeging is voor hun organisatie. Deze nieuwe werknemers hebben in hun leven vaak creativiteit en doorzettingsvermogen nodig gehad om op de plek te komen waar zij nu zijn. Dit zijn vaardigheden die zij ook in hun werk zullen inzetten. Ze brengen verschillende perspectieven en originele ideeën met zich mee, want het onbenut potentieel bestaat uit vele mensen met allen een eigen verhaal. Waar de schapen met 5 poten in deze arbeidsmarkt moeilijk vindbaar zijn (voor zover ze ooit al hebben bestaan), brengt ongekend talent de organisatie belangrijke inzet en inbreng.

Zorgzaam voor elkaar

Dat gaat uiteraard niet vanzelf. Wanneer organisaties meer gaan werken met mensen die nog geen ervaring hebben in de formele zorg en welzijnsorganisaties en (nog) geen kwalificatie hebben, is het belangrijk dat teams met elkaar het gesprek voeren over wie wat oppakt. Het vraagt soms om creatieve oplossingen om het werk voor mensen mogelijk te maken en het vraagt om persoonlijke aandacht om de juiste begeleiding te kunnen bieden. Lynn Berger roept in haar boek Zorg op om de zorgzaamheid van de mens meer in te zetten. Zo kunnen we als maatschappij zorg bieden, zonder dat het enkel de verantwoordelijkheid van het formele zorgsysteem is. Heb je die zorgzaamheid, die in ons allemaal zit, als werkgever ook voor jouw medewerkers?

Jouw organisatie als herberg

December is jaren voor mijn familie het moment geweest dat we een concert bezochten van Herberg de Troost. Een plek om ‘thuis te komen’. (In de context van de inclusieve arbeidsmarkt is het nummer Witte Rook toepasselijk). De herberg draait om warmte, om erbij horen ook al ben je er onbekend. Het gaat om het investeren in levens van anderen en de ander leren kennen. Kunnen we organisaties meer gaan zien als herberg? Zowel voor de cliënten of patiënten als voor de werknemers? Welke talenten herberg jij nu al? En wie gaan jouw organisatie in 2023 verrassen?